Seminar i Skupstina Komore

Obavjestenje o odrzavanju seminara

Ovim putem obavještavamo zaintresovane da će Komora stečajnih upravnika organizovati seminar u Andrijevici u periodu od 08.07.2016. do 09.07.2016. godine u hotelu „Komovi“ na temu „Stečajno pravo u Crnoj Gori-iskustva i dileme”.

Program rada na seminaru sa spiskom tema i imenima predavača mozete preuzeti ovdje: PROGRAM RADA-AGENDA ZA SEMINAR Jul 2016 28-06-2016

Prijavu za seminar mozete preuzeti ovdje PRIJAVA ZA SEMINAR KSUCG 2016

Bliže informacije o seminaru možete naći na našem sajtu www.ksucg.me.

Eventualna pitanja možete dostaviti na E-mail: ksucg@hotmail.com ili na telefon: 067/460-829 i/ili 067/439-200 .

Istovremeno obavjestavamo stecajne upravnike-clanove Komore da ce se u istom periodu odrzati Skupstina Komore na kojoj ce biti izabrani organi i radna tijela Komore.

Materijali za skupstinu ce biti dostavljeni clanovima Komore nakon prihvatanja clanstva u Komori.

Pristupnicu za clanstvo u Komori mozete preuzeti ovdje Pristupnica KSUCG-2016

Informacije o hotelu mozete naci na adresi: Hotel Komovi Andrijevica

 

                                                                        Odbor za organizaciju seminara i skupstine

 

Obavjestenje

 

Obavjestavaju se svi stecajni upravnici sa spiska Ministarstva pravde Crne Gore da je Komora stecajnih upravnika Crne Gore formirala radnu grupu za pripremu seminara. Planirano je da se seminar odrzi do kraja juna 2016.godine.  Planirano je da se Skupstina komore stecajnih upravnika Crne Gore odrzi na kraju drugog radnog dana seminara.  Agenda za seminar i Dnevni red sa materijalima za Skupstinu Komore stecajnih upravnika Crne Gore ce biti dostupni na sajtu ili kod radne grupe.  Mjesto odrzavanja seminara i termin odrzavanja ce biti objavljeni na sajtu i u medijima.  Molimo stecajne upravnike da svoje kontakt podatke dostave na E-mail adresu:: ksucg@hotmail.com radi dostavljanja materijala za skupstinu i informacija o seminaru.